สล็อตออนไลน์ เริ่มวันนี้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้นักเรียน 12-18 ปี

สล็อตออนไลน์ เริ่มวันนี้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้นักเรียน 12-18 ปี

สล็อตออนไลน์ วัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน – วันนี้ 4 ต.ค. 2564 เป็นวันแรกที่ กระทรวงศึกษาธิการ จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้เด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปี ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 15,465 แห่ง ขณะที่ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 จะเริ่มทยอยฉีดในเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก 2 ล้านโดสกระจายให้ทุกจังหวัด ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการฉีด เนื่องจากอาจมีผู้ขอฉีดวัคซีนเพิ่ม

ตามรายงานระบุว่า นักเรียนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5,048,081 คน แจ้งความประสงค์ฉีด 3.61 ล้านคน (71.67% )

ผลสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนชั้นมัธยม 1-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 โรงเรียน มีนักเรียนแสดงความจำนงฉีดวัคซีน จำนวน 33,048 คน คิดเป็น 88.21%

ก่อนหน้านี้ (24 ก.ย. 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 นั้น ในการจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียนขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 1.สรุปรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีน โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล /เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก /วัน-เดือน-ปีเกิด / ฉีด – ไม่ฉีด พร้อมกับสรุปยอดรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต่อศึกษาธิการจังหวัด

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า 2.ในกรณีสถานศึกษามีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แต่นักเรียนรายนั้นไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนไปพักอาศัยอยู่จังหวัดไหน ให้สถานศึกษาจัดทำรายชื่อนักเรียนรายนั้นแยกต่างหากเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยระบุข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล

2.เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3.วัน-เดือน-ปีเกิด และ 4.อำเภอ

และจังหวัดที่เด็กไปพักอาศัย

จากนั้นให้ศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อสรุปรายชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียน และรายชื่อแยกรายจังหวัด ส่งมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 หลังจากนั้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด รวม 77 จังหวัด แล้วนำเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้กรมควบคุมโรค สธ.จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง ในการเดินทางไปฉีดวัคซีน

วัดจุฬามณีน้ำท่วม หลังคันกั้นน้ำหลังวัดแตก

วัดจุฬามณีน้ำท่วม หลังคันกั้นน้ำหลังวัดแตก ปภ. อยุธยาเผย น้ำท่วมวัดในอยุธยาแล้วกว่า 20 วัด

วานนี้ (3 ต.ค. 64) มีรายงาน น้ำท่วมวัดจุฬามณี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กินพื้นที่กว่า 15 ไร่ เนื่องจากแรงดันของมวลน้ำที่มาจำนวนมาก ทำให้คันแนวป้องกันน้ำท่วมหลังวัด ฝั่งทิศใต้แตกพังลง

ระดับน้ำภายในวันสูงประมาณ 1.5 เมตร ไหลเข้าท่วมทุกพื้นที่ พระอุโบสถ วิหารสมัยกรุงศรีอยุธยา กลุ่มกุฏิพระสงฆ์ เมรุ ศาลาสวดศพ ชั้นล่างของศาลาการเปรียญ ศาลาการเปรียญหลังเก่า รวมถึง รพ.สต.บ้านกุ่ม ได้รับผลกระทบจากน้ำ

ก่อนหน้านี้ทางวัดได้เตรียมพร้อมกันน้ำท่วมอยู่แล้ว เนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำกระสอบทรายกั้นเป็นคันน้ำรอบวัด แต่เช้ามืดวานนี้ แรงดันน้ำมีมากจนคันกั้นน้ำรับไม่ไหว น้ำที่ท่วมอยู่ชุมชนโดยรอบกว่า 2 เมตรจึงไหลเข้าท่วมวัดอย่างรวดเร็ว

ด้าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระนครศรีอยุธยา รายงานล่าสุดว่ามี 16 อำเภอ ได้ถูกน้ำท่วม ตามชุมชนนอกเขตชลประทาน ไปแล้ว รวม 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บางบาล, เสนา, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา, บางปะอิน, บางไทร, บางปะหัน, นครหลวง และท่าเรือ รวม 107 ตำบล และ 579 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเกือบ 20,000 หลังคาเรือน และมีวัดตั้งริมแม่น้ำลำคลอง ถูกน้ำท่วมไปแล้วประมาณ 20 วัด

ยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสำหรับรายการนี้ โดย 5 ใน 10 เมืองที่ราคาลู่วิ่งแพงที่สุดต่างอยู่ในยุโรป เช่น  มอสโก และซูริกอยู่ที่ 3 และ 4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม 2 เมืองที่ติดอันดับลู่วิ่งราคาแพงที่สุดในโลกกลับอยู่ในเอเชีย ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ และโตเกียวตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงค่าครองชีพที่สูงลิ่วในการอาศัยอยู่ในใจกลางเมืองเหล่านี้ สล็อตออนไลน์