แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

การสร้างหุ้นส่วนในยุคหลังปี 2558

การสร้างหุ้นส่วนในยุคหลังปี 2558

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้ภาคการกีฬาและการพัฒนามีโอกาสที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสำรวจความสัมพันธ์ใหม่sportanddev.org เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ Swiss Development Cooperation ที่เมืองซูริกเมื่อวันที่ 22 มกราคม งานนี้เน้นย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17: “ เสริมสร้างวิธีการดำเนินการและ ฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายอีกสิบหกข้อ โดยพยายามให้มีประสิทธิภาพและประสานงานกันมากที่สุด...

Continue reading...