UFABET

10 จาก 10 ชมรมขี่ม้าและศูนย์บำบัดด้วยฮิปโปบำบัด: การบำบัดด้วยม้า

10 จาก 10 ชมรมขี่ม้าและศูนย์บำบัดด้วยฮิปโปบำบัด: การบำบัดด้วยม้า

Anush Mikayelyan แนะนำ 10 ใน 10 Horseback Riding Club ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดด้วยฮิปโปในอาร์เมเนียโดยใช้การขี่ม้าเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ ตอนนี้สโมสรกำลังถูกปิดเพราะขาดเงินทุน พลังบำบัดของฮิปโปเทอราพี ปัจจุบัน ฮิปโปเทอราพีเป็นวิธีการรักษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น...

Continue reading...